Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Проект "Твоят час"

2017/2018 учебна година

 • Обхванати около 300 ученици
 • 17 групи - дейности по интереси
 • 15 групи - дейности за преодоляване на обучителни затруднение
 • Представителна изява на учениците от клуб В света на компютрите
 • Представителна изява на учениците от клуб ИТ Чуднотека 
 • На 12.02.2018 г. се проведе представителната изява на клуб "Математиката - лесна и полезна" с ръководител старши учител Иван Гунчев. Учениците се състезаваха в няколко категории - забавни задачи, логически задачи, ребуси, задачи с клечки и др. С много настроение , спортен хъс и знания победи отбор първи.
 •  "Арт академия"
 • "Обичам театъра"
 •  "Приказките на Европа"


2016/2017 учебна година

Проект "Твоят час"

 • Групи за преодоляване на обучителните затруднения
 • Групи за дейности по интереси
 • Представителна изява на клуб "ИТ - чуднотека" с ръководител г-жа Рая Барбулска
 • Представителна изява с учениците от 7 клас от клуб "Математиката -лесна и полезна" с ръководител г-н Иван Гунчев.
 • Изявата се проведе под формата на математическо съзтезание " Морски бой".
 • Представителна изява "Аз мога" на група за преодоляване на обучителни трудности по математика в 7 клас
  с ръководител г-жа Димитринка Калинова.
 • Представителна изява "Родна реч, омайна" на група "Ние четем и пишем правилно"
  с ръководител г-жа Анна Апостолова.
 • Представителната изява на клуб "Културна захапка" и "Културна захапка - джуниър"
  с ръководител г-жа Валентина Стефанова.
 • Посещение на Стобските пирамиди с ученици, участващи в
  група "Забавна математика" с ръководител г-жа Станка Аврамова и
 • група "Четем, пишем и общуваме" с ръководител г-жа Вера Шопска.
 • Конкурс за най-добър разказвач на приказки за Хитър Петър - клуб "Да чете и пишем добре"
  с ръководител г-жа Василка Филипова
 • Занимание с родители в клуб "Да четем и пишем добре" с ръководител г-жа Василка Филипова
 • Представителна изява на клуб - "Математиката - лесна и полезна" - 22.02.2017 г.,
  ръководител г-н Иван Гунчев
 • Изявата се проведе под формата на математическо състезание. Учениците бяха разделени на три отбора и се състезаваха в 9 категории.
 • Състезанието премина с много емоции и спортен хъс. Гости бяха ученици от VIIа клас и г-жа Калинова - старши учител по математика и
 • председател на методическото обединение на учителите по математика в нашето училище.
 • Арт академия
 • ИТ - чуднотека
 • Забавна математика
 • Математиката - наш приятел; Математиката - лесна и полезна
 • Днешният ученик - бъдещ гражданин на Европа
 • ИТ - студио