Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

2019/2020 г.

По прокта са сформирани три клуба:

IT Любознайковци, с ръководител Н. Пандева

IT Мания, с ръководител Г. Владова

Киберсвят, с ръководител М. Ангелова

2020/2021 г.

По прокта са сформирани три клуба:

IT Любознайковци, с ръководител Н. Пандева

IT Мания, с ръководител Г. Владова

2021/2022 г.

По прокта са сформирани три клуба:

IT Любознайковци, с ръководител Н. Пандева

IT Мания, с ръководител Г. Владова