Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Главни учители

2019/2020 учебна година

Юлия Ингилизова - главен учител в начален етап на основното образование, магистър НУП, специализация по английски език в начална училищна степен, притежава първа професионално-квалификационна степен. Има публикации в педагогически сборници и списания. 

Мариана Георгиева - главен учител в начален етап на основното образование, магистър НУП, специализация по ИТ в начална училищна степен, притежава втора квалификационна степен. "Учител на годината" - 2018 г. - носител на специалната награда на българския учител в XXI Национален конкурс на СБУ! През 2018 г. е удостоена с почетното отличие "Неофит Рилски" на Министерството на образованието и науката.

2020/2021 учебна година

Мариана Георгиева - главен учител

2023/2024 учебна година