Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

Заместник-директор УВР

Рая Барбулска има магистърска степен по начална училищна педагогика 

  • Първа професионално-квалификационна степен
  • Съавтор на учебно помагало по информационни технологии за втори клас
  • През 2009 г. е удостоена с почетното отличие "Неофит Рилски" на Министерството на образованието и науката.
  • Удостоена със званието "Съвременен народен будител", София, 01.11.2019 г.

 

Портфолио