Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Заместник-директор УВР

Рая Барбулска - Начална училищна педагогика - магистър

  • Първа професионално-квалификационна степен
  • Съавтор на учебно помагало по информационни технологии за втори клас
  • През 2009 г. удостоена с почетното отличие "Неофит Рилски" на Министерството на образованието и науката.
  • Удостоена със званието "Съвременен народен будител", София, 01.11.2019 г.

 

Портфолио