Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

Непедагогически персонал

 • Златка Петрова - главен счетоводител
 • Спаска Костадинова - завеждащ АТС
 • Силвия Дормушева - медицински специалист 
 • Александър Бобошевски - домакин 
 • Иван Бъсин - огняр 
 • Иван Гайдажиев - работник поддръжка 
 • Иванка Александрова - портиер
 • Гергана Анастасова - хигиенист
 • Красимира Иванова - хигиенист
 • Мая Бързакова- хигиенист
 • Величка Стоянова - хигиенист
 • Катя Стоянова- хигиенист
 • Албена Ефтимова - хигиенист
 • Сийка Аврамова - хигиенист
 • Красимира Д. Иванова  - хигиенист
 • Йорданка Николова - хигиенист
 • Снежана Николова - хигиенист