Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

Непедагогически персонал

 • Златка Миткова - главен счетоводител
 • Златка Петрова - завеждащ АТС
 • Силвия Дормушева - медицински специалист 
 • Александър Бобошевски - домакин 
 • Иван Бъсин - огняр 
 • Крум Бакалски - работник поддръжка 
 • Катя Стоилова - портиер
 • Гергана Анастасова - хигиенист
 • Красимира Иванова - хигиенист
 •  Снежана Малинова- хигиенист
 • Величка Стоянова - хигиенист
 • Стефка Малинова - хигиенист
 • Албена Ефтимова - хигиенист
 • Сийка Аврамова - хигиенист
 • Иванка Александрова - хигиенист
 • Мая Бързакова  - хигиенист