Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

Непедагогически персонал

 • Златка Миткова - главен счетоводител
 • Костадинка Маркова - завеждащ АТС
 • Силвия Дормушева - медицински специалист 
 • Александър Бобошевски - домакин 
 • Иван Бъсин - огняр 
 • Крум Бакалски - работник поддръжка 
 • Катя Стоилова - портиер
 • Гергана Анастасова - чистачка
 • Красимира Иванова - чистачка
 •  Снежана Малинова-чистачка
 • Величка Стоянова - чистачка
 • Стефка Малинова - чистачка
 • Стойка Дамянова - чистачка
 • Сийка Аврамова - чистачка
 • Иванка Александрова - чистачка
 • Христина Костова - чистачка