Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

Заместник-директор АСД

 

Екатерина Атанасова е магистър по техника и технологии.

  • Притежава четвърта професионално-квалификационна степен.